Vodilo delavnic in seminarja je osebni razvoj- ponuditi tehnike in orodja s katerimi si bo oseba lahko sama pomagala pri preseganju svojih omejitev v življenju.

Seminar Zaživi Sebe ponudi repertoar vseh teh tehnik in informacij kot 20 urno izkustveno izobraževanje. Delavnice pa dajejo poudarke le na posamezne vsebine seminarja in tako omogočijo tistim, ki jih zanima le določen del, da to hitreje pridobijo in prenesejo v prakso.

Tako seminar kot delavnice so izkustvene, kar pomeni, da vsaka ponudi tudi praktične tehnike, katere prvič izvajamo že skupaj na izobraževanju.

 

Vsaka izmed tehnik pa je sama po sebi samo tehnika, šele z našo aktivnostjo jo spremenimo v orodje.

 

Scroll to Top