Transpersonalna psihologija je smer, ki je šla še globje na poti proti Človeku in se »šteje« kot nadgradnja Humanistične psihologije.

Je psihologija rasti in razvoja, s fokusom na potencial človeka, ne na njegove pomankljivosti. Vključuje in zaokroži spiritualno, socialno, čustveno, intelektualno, kreativno in fizično področje v enakovreden spekter Bitja kot takega. Prizadeva si k odkrivanju našega čistega bistva- Zavesti, katera se skozi skozi osebni razvoj vedno bolj izraža. Transpersonalni psihologi ne izhajajo iz vnaprej določenih tehnik in okvirov, ki bi veljali za vse ljudi, temveč  iz vsakega posameznika posebej, kot individuma in pri terapiji temu prilagajajo pristop.

Transpersonalna psihologija uporablja pozitivne vplive namesto fokusiranja na »nepravilnosti« v človeški psihi. Ne izhaja iz medicinskega modela- da je z osebo nekaj »narobe« in jo je potrebno pozdraviti, temveč obratno- da je oseba popolna s svojem bistvu, le priti »mora« do njega. Težave človeka tako vidi zgolj kot trenutna stanja odstranljivih ovir na poti do našega bistva- Zavesti. Pristop vzpodbuja osebo, da prepozna svoje notranje zmogljivosti in potenciale ter preko dela na sebi le-te vedno bolj živi tudi v vsakdanjem življenju.

Transpersonalna psihologija je torej smer v psihologiji, ki do sedaj najbolj celostno obravnava človeka- od najglobjih ran in potreb, preko eksistencialnih kriz do najboj transcendetalnih zmogljivosti naše zavesti. Transpersonlani psihologi gredo od osebnosti k transpersonalnosti, od misli do meditacije, od nevroznanosti do Nirvane (Samadija- stanja Enosti, Razsvetljenja) in tako združujejo večna znanja in modrosti z moderno zahodno psihologijo preko prevajanja spiritualnih pristopov na znanstveno podlago.

Kot začetnike transpersonalne psihologije štejemo humanistične psihologe (Maslow, Rogers, Fromm, Jung), ki so skozi svoje delo prišli do skupnega zaključka: »da mora biti nekaj več od misli in čustev!«. Strokovnjaki, ki so šli v smeri transpersonalne psihologije v razvoju od tu naprej pa so:

Stanislav Grof
je psihiater, ki je svoja znanja razvijal naprej v smeri transpersonalne psihologije. Štejejo ga kot enega izmed vodilnih transpersonalnih psihologov in kot ustanovnega predsednika Združenja za transpersonalno psihologijo (International Transpersonal Association-ITA).Trenutno poučuje na odellku za filozofijo, kozmologijo in Zavest na Kalifornijskem inštitutu Integralnih študij in izvaja seminarje po celem svetu.
Njegova dela (150 strokovnih člankov in veliko knjig) so prevedena v 21 jezikov.
Nekatera izmed njegovih del:
–    Healing Our Deepest Wounds: The Holotropic Paradigm Shift.
–    Holotropic Breathwork: A New Approach to Self-Exploration and Therapy.
–    Ancient Wisdom and Modern Science .
–    Beyond the Brain: Birth, Death, and Transcendence in Psychotherapy.


Jean Houston
Ken Wilber
John Rowan

*(opisi avtorjev in njihovih del sledijo v naslednjih dneh)

Scroll to Top