Ljudje skozi svoje življenje neprestano pridobivamo nove izkušnje in nova znanja. Ta proces poteka že od samega rojstva (pa tudi v prenatalnem času). Otrok v umu vseskozi ustvarja nove koncepte o svetu zunaj in znotraj njega, kar lepo predstavita znana razvojna psihologa Piaget in Vigotski. Iz tega sledi, da smo v bistvu mi sami tisti, ki popišemo svet- z mentalnimi predstavami. Te informacije dobivamo večinoma iz okolja v katerem živimo. Vsak od nas ima svoje mikro okolje (družina, prijatelji, sodelavci) in makro okolje, katero si delimo z več ljudmi (družba v kateri živimo). Tako mikro kot makro okolje  vpliva na nas preko socializacije.

Bolj kot so vplivi primarni (družina npr.), večji in globji vtis pustijo v nas, saj od tam črpamo prve izkušnje in oblikujemo svoja mentalna prepričanja ter gradimo mentalne sheme o vsem: o zunanjem svetu (kaj je kaj), o tem, kakšni smo mi kot oseba, o tem, kaj je res in kaj ne, o tem, kako moramo živeti, da bomo srečni in itd..  Na podlagi vseh vplivov si je vsak od nas izoblikoval svojo subjektivno realnost (svoj pogled na svet) iz katere živi.

Težava se pojavi takrat, ko smo preko socializacije o sebi ali o svetu pridobili negativna prepričanja (sem manjvredna, iz mene nikoli nič ne bo,
sem sama, ranjena, neljubljena, če si pošten, vedno potegneš kratko, ljudem ni za zaupati…
jih je le nekaj izmed). Ker je naša subjektivna realnost edino kar poznamo, iz nje vseskozi
živimo in se velikokrat ob njej zamislimo šele takrat, ko počnemo vse, kot smo se naučili,
da je prav,
v sebi pa nismo niti srečni, niti izpoljneni, niti zadovoljni. Pogosto se šele ob težavah v
življenju vprašamo- pa kaj delam narobe?

 

Taka  prepričanja oz. vzorce kot imamo o svetu, tako  dojemamo sebe in svet. Zavedno ali nezavedno to zrcalimo navzven in v skladu s tem dobivamo iz okolja tudi odzive.
S spreminjanjem sebe (preseganjem svojih mentalnih ovir) spreminjamo svoj pogled na svet in tako se spreminja tudi slednji.

Čisto vsako mentalno predstavo o sebi ali svetu, ki nam ne služi lahko prerastemo in zamenjamo. Tako kot smo jo ponotranjili, tako jo lahko spremenimo.

 

Individualne terapije>>

Individualne konsultacije>>

Osebna pričevanja>>

Scroll to Top