–    Na terapije sprejemam le stranke, si so se same odločile za mojo pomoč (in ne, ker bi jim to predlagal npr. partner  ali starš).
–    Vse osebe obravnavam enako, ne glede na njihove težave, raso, spol, vero ali katerokoli drugo pripadnost.
–    Vsebina seans in osebni podatki so tajni in jih v nobenem primeru in pod nobenim pogojem ne posredujem naprej.
–    Zgodbo ali primer stranke podelim izključno z njihovim dovoljenjem in ob tem nikoli ne omenjam stranke kot take (z njenimi značilnostmi ali čemerkoli, kar bi lahko kazalo na dotično osebo).
–    Z osebami, ki bi želele mojo pomoč preko terapije, ne iščem zasebnega, prijateljskega, romantičnega ali erotičnega stika.
–    Z osebami, ki bi želele sodelovati z mano (preko terapij, pa tudi izobraževanj), se materialno ne okoriščam.
–    Cene mojih storitev so jasne in objavljene v ceniku, vnaprej določene in jih med procesom terapije oz. zdravljenja  ne spreminjam.
–    Stranke plačajo  moj čas (ter najem prostora in ostale materialne stroške) in ne napredka, ker le-ta ni odvisen od denarja (niti prav zares od mene, temveč od stranke same). Vsaka storitev se plača sproti, na podlagi računa.
–    V seansah vedno uporabim vse svoje znanje in sposobnosti z namenom pomoči ter se 100% fokusiram na stranko. Izven seans pa strankam nisem na voljo.
–    Spoštujem vsakega posameznika in na ljudi ne poskušam vplivati z vsiljevanjem mnenj, rešitev in nasvetov oz. splošnega manipuliranja.

Scroll to Top