Kaj je coaching?

Osebni coaching je način dela, kjer vas preko vprašanj vodim, da sami prepoznate srž svoje težave in način kako jo preseči. Pomagam torej vzpostaviti objektivnejši pogled in prebuditi notranje moči, ki so v vas, da prekinete nekonstruktivne začarane kroge. V praksi to pomeni prenesti fokus od minusa na plus in posameznika opolnomočiti ter opremiti z dodatnimi znanji, s katerimi bo lahko sam prešel svoje težave.

Kaj me je vzpodbudilo k njegovem oblikovanju

V svojem dosedanjem terapevtskem delu pogosto opažam, da se ljudje zavedajo svoje težave in si jo želijo preseči, a se niso pripravljeni za dosego cilja odpreti na vse ovire, ki iz njih izhajajo (mentalne vzorce ter potlačene vsebine, travme v nezavednem). Želijo si le učinkovite strategije, s katerimi bodo začeli preobražati težave v izive in nato v zadovoljstvo ter uspeh. Pogosto so s svojimi kognitivnimi shemami omejeni na videnje tega, kar ni in kar jim manjka ter se tako vrtijo v vedno enakih krogih nesreče in pomanjkanja. Preko coachinga pride v ta krog popolnoma nevpletena oseba, ki objektivno prepozna celoten krog delovanja, pomaga osebi poiskati vse njene osebne vire in potenciale, katere ta že premore ta isti trenutek ter začne izhajati iz njih za dosego cilja.

Osebo tako
– preko poslušanja in pravih vprašanj
– preko sočutne empatije in človeškega pristopa
– preko pohval
– preko učenja uporabnih tehnik za rešitev težave in dosego cilja
– preko domačih nalog
vodim do opolnomočenja in večje osebne kompetentnosti na izbranem področju oz. primeru, katerega izpostavi sama.

Kot vaš osebni coach ne prevzemam odgovornosti za vaše življenje nase, niti ne morem namesto vas nič narediti, lahko pa vas vodim, da preidete začarane kroge neučinkovitega delovanja in sami presežete nezadovoljstvo ter vstopite v stik s svojimi močnimi točkami ter se jih naučite v življenju tudi uporabljati.


Osebni coaching zajema:

–    povsem individualen pristop, prilagojen vsaki stranki posebej,
–    objektivno vodenje in usmerjanje na poti do cilja,
–    empatično poslušanje in prepoznavanje notranjih moči,
–    opolnomočenje (povezavo z močnimi točkami),
–    učenje uporabnega znanja in veščin, katere potrebujete za dosego cilja,
–    spremljanje in podporo v času coachinga,
–    domače naloge, za lažji prenos z realno življenje,
–    podporo preko energetskih in drugih alternativnih tehnik v času coachinga (po želji).


Coaching ne zajema:
–   analiziranja, vrednotenja,
–   direktnega vodenja preko usmeritev (določanja),
–   ponujanja končnih rešitev,
–   vzpostavljanja odvisnosti od coacha (vzpodbuja samostojnost in prevzemanje odgovornosti zase).

Moj coaching pristop je enak kot pri transpersonalnih terapijah- izhaja iz vsakega posazmeznika posebej in je za vsako stranko posebej povsem individualen (nimam vnaprej pripravljenih »programom delovanja« za vse) ter tako tako nudi optimalno uporabljen čas ( ni nobenega »splošnega« balasta). Vsaka stranka je obravnavana kot posameznik zase in za vsako skupaj dorečemo program, ki je popolnoma prilagojen njenim potrebam.


Razlika med osebnim coachingom in transpersonalno kognitivno terapijo

Coaching ne ponuja direktnega dela na ovirah v nezavednem, temveč zgolj izhaja iz potenicalov, katere oseba ima, pa se jih ne zaveda in jih ne uporablja ter pokaže in ponudi nove načine reševanja in preseganja težave ter ob tem osebo okrepi tudi za morebitna potrebna nova znanja in spoznanja. V kolikor skozi proces ugotovimo, da bi bilo za dosego cilja potrebno globje delo na vzrokih, imate možnost prestopiti na terapevtski pristop (coaching je lahko predstopnja k terapiji).
Za korenito spremembo na več področjih življenja vseeno  priporočam terapevstko delo.

Osnovni coaching paket zajema:

– uvodno srečanje + tri  srečanja (vsakič po 60 min), navadno v razmaku tedna dni. Nadalnje število srečanj se izvaja po potrebi in želji posameznika.

Cena:
Uvodno srečanje: 50 eur.
Ostala srečanja: 45 eur.
Možno plačilo vsakega srečanja posebej ali celotnega osnovnega coaching paketa (uvodno srečanje + tri srečanja). Ob enkratnem plačilu osnovnega coaching paketa je cena nižja za 10%).

Coaching srečanja potekajo v Sežani ali ( po želji) v Ljubljani.

Coaching se lahko (razen uvodnega srečanja) izvaja tudi preko skype-a.

Mesečno število oseb, katere lahko sprejmem v coaching proces je zaradi individualnega pristopa omejeno.

Prosim vnaprej rezervirajte svoj termin.

Rezervacije>>

Scroll to Top